Thoreaus Journaler

Thoreaus Journaler
Gran, kol, kåda, hår, bomull
2018

Under sista veckan av September tillbringar jag nätterna under en gran, vid sjön Ruuhilampi i Noux Nationalpark i södra Finland. Av en kvist från gran täljer jag fram skaftet till en pensel. Av kåda och kol kokar jag ett lim på eldstaden. Med hår från mitt huvud limmar jag fast det i skaftet.


Thoreaus Journals
Spruce, charcoal, resin, hair, cotton
2018

During the last week of September I’ll spend the nights underneath a spruce, by the lake Ruuhilampi in Nuuksion National Park in Southern Finland. From a twig of a spruce I carved a handle. From resin and charcoal I cooked a glue, at the fireplace. I attached hair from my head to the handle.

Dokumentation från Naturen og Følelsene på Galleri Low Standards i Oslo, 2018.